مهرجان سور الجدعان - دي حبيبتي شايله ضميرها | حوده بندق و محمود معتمد Cover 2020 Reality Check

مهرجان سور الجدعان - دي حبيبتي شايله ضميرها | حوده بندق و محمود معتمد Cover 2020 Reality Check

0 0 hace 3 meses
And I'm gonna ball
Never catch me in the bleachers (Hey)

Who needs a reality check?
I got a check in reality (Yeah)
I gotta check on my ex and make sure she ain't doin' better than me (Hey)
Ride in the car, spread the wings (Yeah)
I gotta go in the atmosphere
I expect less from these people
When I'm in position, don't depend on me

Síguenos en Facebook